GDPR

GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR) | Asta Jansson

Tämä on kevytyrittäjä Asta Janssonin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 12.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Asta Jansson,

Haukivaarantie 25,

82900 Ilomantsi.

2. Rekisteristä vastaava yksityishenkilö

Asta Jansson, info [at] astajansson.com, +358 45 650 5001

3. Rekisterin nimi

Asta Jansson-sivuston liidi- ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, laskutukseen, maksujen perintään ja tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Asta Janssonille.

5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat:

– Henkilön nimi

– Yritys

– Osoite

– Sähköposti

– Puhelinnumero

– Suoramarkkinointilupa

– Tilaustiedot

– Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asta Jansson voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin niin kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Mikäli tietoja on fyysisessä muodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). On huomioitava, ettei tietoja voi poistaa, mikäli rekisterinpitäjällä on lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tietoja. Rekisterinpitäjän velvollisuus on kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Uutiskirjeen voi perua helposti koska tahansa uutiskirjeessä olevan linkin kautta, eikä tällöin tarvitse ottaa erikseen yhteyttä rekisterinpitäjään.

11. Tietoa evästeiden käytöstä

Eväste tai cookie on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa asiakkaan koneelle. Evästeistä ei aiheudu käyttäjälle tai laitteelle minkäänlaista haittaa, eikä yksityisyydensuojaa loukata. Evästeiden käyttötarkoitus verkkosivustolla on esimerkiksi tiedon tekninen välittäminen, palvelun käytön helpottaminen ja käyttö mittaus- ja tutkimustarkoituksiin esimerkiksi kävijämäärästä.

Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallentuvat anonyymisti. Kolmas osapuoli voi käyttää evästeitämme mainonnan parempaan kohdentamiseen esimerkiksi käyttäjäevästeistä laaditun listan mukaan. Käyttäjälistoihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan mainonnan mainostuskäytäntöjä. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun markkinointiin ja sen tarkoituksena on tiedottaa palveluista sellaiselle käyttäjälle, joka on vieraillut verkkosivustolla aikaisemmin.

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön helposti oman selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa siten, että osa sivuston toiminnallisuudesta ja palveluista lakkaa toimimasta.

12. Tietosuojaseloste

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme kerää tarpeettomia tietoja, emmekä säilytä mitään tietoja turhaan. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Käytännössä tietosi, joka on yleensä pelkkä nimi ja sähköposti, siirtyy suojattuun tietokantaamme esimerkiksi silloin, jos täytät jonkun lomakkeen sivustollamme.

13. Affiliate-linkit

Sivustolla voi olla Affiliate-linkkejä. Se tarkoittaa, että jos päädyt tilaamaan niiden kautta toisesta verkkokaupasta tai palveluntarjoajalta, saamme pienen palkkion. Teemme Affiliate-yhteistyötä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka vastaavat arvojamme ja joiden tuotteiden/palvelun takana seisomme.